• Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

Carlistes Catalans

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dijous, de juliol 03, 2014

El Carlisme, la propietat privada i el capitalisme


Capitalisme: egoisme, desamortitzacions, privatitzacions, aniquilació de Gremis i Sindicats, mercantilització de la vida, concentració de recursos i mitjans de producció en mans de la plutocràcia. 

El capitalisme és el govern del tant per cent. El capitalisme va enfonsar el món rural i totes les tradicions socials i econòmiques comunitàries. El capitalisme enfonsa el petit comerç i el mercat local equitatiu comunal, deshumanitza les persones i les converteix en una baula més de la cadena productiva, ens converteix en un producte, en una marca, en un nombre. Les coses no es fan per amor en el capitalisme, sinó per interès de negoci especulatiu i lucratiu.

L'únic sistema econòmic que va avantposar el factor capital financer, als factors: treball i terra, va ser el capitalista; l'antiga noblesa, el vell clergat, i la Corona comptaven amb el factor terra. La pagesia, l'artesanat, comptaven amb el factor treball. I la burgesia va néixer com a classe especulativa intermediària, que aprofitant el comerç colonial i les guerres, va acumular el suficient diners, per convertir-se en la propietària del factor capital financer.

Si en un principi aquests factors es van relacionar en un pla d'igualtat, va ser a partir de la revolució burgesa capitalista, quan s'imposarà el factor capital financer als altres factors mencionats. Ara bé, l'antiga noblesa no té res a veure amb l'actual , que està completament aburgesada i posada al servei del sistema capitalista. Una cosa semblant i similar passa amb el Clergat, i sempre sense ànim d'ofendre, però sent crítics, l'Opus Dei és la cinquena columna del capitalisme a l'Església Catòlica. I repetim, que sense ànim d'ofendre a ningú, ja que tots sabeu com al Clergat Catòlic espanyol es va posar al servei del sistema que s'implantaven Narváez i Cánovas del Castillo, a canvi de rebre el pressupost de Culte i Clergat, pensió de l'Estat burgès capitalista a l'Església Catòlica espanyola, perquè la mateixa deixés de reivindicar els seus béns comunals robats pels nous rics, que es feien anomenar Comtes, ducs i marquesos, perquè compraven els títols a la monarquia d’Isabel II. D'aquí tenim sense anar més lluny a la marquesa Esperanza Aguirre, ja que el seu origen no és d'antic llinatge, o altres famílies, com els anomenats marquesos d'Urquijo, burgesos especuladors que van ennoblir comprant un títol nobiliari al govern burgès de l'època de les desamortitzacions. Abans de l'establiment a les Espanyes del sistema capitalista durant l'Antic Règim, la propietat de la terra estava compartida. Un noble no podia disposar del seu patrimoni per alienar, perquè no era seu, els seus béns eren un dipòsit històric hereditari, i ell només una baula de la cadena, que havia de conservar el patrimoni millor que el va trobar.

La llei de mayorazgos dels Reis Catòlics, va facilitar l'amortització i vinculació dels béns i propietats a les famílies, i aquestes no podien fer el que els donés la gana, ni amb les seves terres, ni amb les seves gents. Quan arriba el capitalisme a Espanya, el primer que farà l'Estat burgès, serà reconèixer la propietat privada absoluta dels béns a només una de les parts, i de forma unilateral: a l'aristocràcia, i als nous rics que les poguessin comprar, deixant en l'oblit els antics usos comunals, que establien que la pagesia era propietària de fet de la terra, i el noble, propietari de dret. Amb el capitalisme el noble es veia al costat del burgès com amo absolut de la propietat privada de béns que antigament estaven compartits. la noblesa ja no es veuria obligada a conservar el patrimoni familiar i va poder desprendre de part del mateix. Així amb la venda de les seves terres adquiria diners per invertir en borsa, i per actuar en el nou mercat com els burgesos que ennoblien.

Noblesa i Burgesia es convertirien en grans amics, mentre el poble era expulsat de les seves cases treballs i habitatges ancestrals, perquè els nous propietaris buscaven la parcel·lació de les seves recents propietats adquirides, i on abans hi havia un bosc, un llogaret, o un hort, ara els nous senyors capitalistes implantaven el monocultiu de cereal, les deveses, i les oliveres, deixant a la pagesia sense feina i sense habitatge. Finalment la pagesia es proletaritzarà havent d'abandonar el món rural i treballar a les fàbriques de les ciutats. El procés de deshumanització de l'ésser humà comença amb el sistema capitalista que ens porta la mercantilització de la vida.S.A.R Carles Xavier I

S.A.R Carles Xavier I
carlistescat@gmail.com

Pàgines