• Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

Carlistes Catalans

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dimarts, d’octubre 28, 2014

El poble carlista, la realitat plural del carlisme

El terme Poble deriva del llatí populus i pot remetre, en un sentit de societat, a un conjunt d'habitants d'una nació (o una part d'ella, d'una regió o un país). Com accepció de ruralitat considera una entitat de població de menor grandària que una vila o ciutat, dedicada principalment a tasques agrícoles. Nosaltres, ho entenem en el sentit de poble pla, de classes populars, que en cada època ha estat conegut per diversos noms. El comú era el poble pla. I el Carlisme sempre ha parlat del comú, sempre s'ha oposat el concepte de Poble al de masses, conjunt d'individus, etc.

Sens dubte, alguns s'esquincen les vestidures quan ens definim com a poble carlista, per a aquests resulta complex i polèmic que ens definim així. Però, és evident que el poble carlista té unes característiques que l'identifiquen i el diferencien de la resta d'habitants de l'Estat en què es troba englobat. Aquesta consciència de pertinença al Poble Carlista, desitjós de preservar la pau i la seguretat, afavoreix la protecció dels drets humans dels seus membres davant els atacs soferts per l'aparell de l'Estat o dels que, al llarg dels últims tres segles, es han declarat els seus enemics, decretant la seva persecució o la seva discriminació extrema i sistemàtica, sense que sembli existir una solució factible perquè desaparegui aquesta actitud repressiva.

Davant aquest terme polèmic i que no ofereix un únic significat, és comú en la doctrina internacionalista i en el criteri de determinats organismes de Nacions Unides elaborar les seves definicions mitjançant la conjunció d'un element objectiu i un altre subjectiu.

L'element objectiu d'aquesta definició el constitueix el conjunt de característiques que com a grup reuneix, en la seva totalitat o en part, i que estableixen un vincle entre els seus membres, que és molt superior a la simple associació d'individus dins d'un estat. Entre altres característiques objectives, el poble carlista presenta l'existència d'una tradició històrica comuna, d'identitat, d'homogeneïtat cultural, de respecte a les variants lingüístiques de cadascun dels pobles de les Espanya, afinitat religiosa i ideològica, connexió geogràfica o territorial, vida econòmica comuna i importància quantitativa.

L'element subjectiu guarda correspondència amb la consciència de ser un poble i, també, amb la voluntat que l'identifiqui com a tal. A aquests efectes, el poble carlista està dotat d'institucions i altres mitjans per expressar les seves característiques comunes i el seu desig de mantenir la seva manifesta identitat.

El Poble Carlista és una realitat incontestable en el conjunt del Carlisme. Unes persones amb consciència de ser un Poble, que té una personalitat molt acusada i una visió particular de la vida quotidiana i que, sobretot, no està per mimetismes amb altres fenòmens polítics, siguin aquests del tipus que siguin. El Poble Carlista no entén les bandades en política, i quan en carlista no li queda una cosa clara es retira a casa perquè ningú li pugui utilitzar, i torna a la palestra quan la llibertat dels seus Pobles, la Pàtria i el Rei li necessiten , quan s'exerceix un lideratge de manera nítida, diàfana, i de caràcter unitari i no disgregador. Un dels trets més acusats d'aquest poble, honrat i combatiu, és la fidelitat a unes idees, a una forma de fer, a un partit encara que mai aquest hagi palpat poder. 
La seva concepció foral de la vida li permet estar obert a la defensa de tot dret de les persones, societats intermèdies i pobles de les Espanyes. El seu sentit foral li impel · leix a posar l'accent en les llibertats municipals, perquè són les lleis, la legislació, la gestió que percep més el ciutadà, fart ja de pagar impostos a la província, a la Comunitat Autònoma, a l'Estat, i ara a Europa . 
Percebre que el teu carrer està asfaltat, que la claveguera funciona correctament, etc. indueix a participar en la vida pública. Això era el foralisme, el poder legislar el més pròxim. 
Basant-se en aquesta idea, el Poble Carlista va defensar sempre solucions comunitàries als problemes: béns comunals, acció Cooperativista agrària, industrial, la defensa de coses concretes. El Poble Carlista està fart d'abstraccions que són pròpies de l'univers liberal, i vol llibertats concretes amb els seus drets i obligacions i que siguin traslladables al dia a dia i no estiguin reservades per a la seva discussió a les sales de justícia. Qui es pretengui carlista i oblidi en les seves línies programàtiques i d'acció que existeix aquest sentiment de ser poble carlista, no té res a fer.

Els intel·lectuals liberals, els polítics professionals al servei permanent del sistema, en la seva obsessió pel poder podran elucubrar tant que desitgin, i viure així del conte unes temporades més a costa de denigrar el carlisme, però mai entendran a un Poble com el carlista, que sempre ha estat antidictatorial, que va ser antifranquista quan va haver de ser-ho, que s'ha mostrat històricament antiuniformista, i que, també, ha estat capaç de aixecar-se contra tota tirania i mandarinat quantes vegades ha calgut. Per això-com ens indicava Ramón Hernández-la permanència del fenomen carlista els resulta inconcebible després de gairebé dos segles sense haver pres el mínim poder.


Publicat en el llibre La lluita silenciada del carlisme català, sota l'epígraf d'Una presència permanent. VI. - El Poble carlina, la realitat plural del carlisme (Biblioteca Popular Carlista, núm. 17, Edicions Arcs, Sevilla 2007)

Read more »

dijous, d’octubre 23, 2014

Visió anarquista del carlisme

Els judicis exteriors són sempre molt útils, especialment quan són totalitzadors del fenomen que aborden. Respecte del Carlisme, els estudis han estat nombrosos, però gairebé mai des d'una perspectiva anarquista. Ara ja es pot comptar amb ella, gràcies a un treball no extens encara de Félix Rodrigo Mora (*).

Félix Rodrigo Mora
Aquesta visió des de plantejaments anarcos compta amb la impagable avantatge que no parteix d'un posicionament de subjectiva "implicació" (liberal, directament reaccionària, o estrictament carlina) que sempre anul·la una major objectivitat, sinó que està precisament al marge i en contra de qualsevol sistema, amb crítica a la societat tecnològica i industrial, el que comporta que en la investigació del passat pre-industrialitzat hagi de detenir ineludiblement a la rebel·lió i moviment de masses que va significar la primera guerra carlina que mitjançant un molt lúcid assaig estudia Rodrigo Mora aconseguint conclusions vàlides no només per aquell període de tan sols set anys, sinó que el supera pel que fa a determinades conclusions encara avui vàlides donades les raons que en el moviment inicial detecta i els motius del fracàs que no qualifica de partidista sinó de fracàs popular.

Del seu llibre, editat fa uns anys, el 2008, i que recull diversos dels seus treballs apareguts com articles en els quals es pretén recuperar la memòria insurgent d'un "agrarisme" que va des de les més antigues manifestacions fins a "les lluites dels anys 60 contra l'expropiació dels béns comunals per part de l'Estat-Capital ", passant pels moviments anarcosindicalistes anteriors a 1936 "agraristes" i, naturalment, per la insurrecció carlina., reproduïm ara aquest ja imprescindible text respecte de les raons i bases de la insurrecció carlina, no precisament motivada per raons de suport a una reivindicació successòria:

"El programa implícit amb què el poble s'incorpora a l'acció armada contra la dictadura liberal espanyola era diferent fins l'antagonisme al propugnat per la direcció del carlisme. En els estudis històrics se sol ressaltar, segons la ideologia de cada autor, aquest o l'altre component, quan ho aclaridor és considerar el conjunt. 
Pot sintetitzar-se en 11 punts: 

1) comunitarisme convivencialista, amb preservació dels patrimonis comunals i sense ampliació de la propietat privada; 

2) manteniment de l'autonomia parcial del municipi existent, particularment en els llogarets i petites poblacions, amb salvaguarda de l'expressió primordial de la democràcia popular tradicional, el consell obert; 

3) comunitat de les formes ancestrals d'intercanvi i tributació, sense ampliació de la funció dels diners ni la del mercat, sense modificació en la quantitat i en la manera de tributar; 

4) manteniment del clima espiritual tradicional, amb el convivencialismo i la germanor com a valors grans, amb exclusió de la competitivitat, individualisme, desigualtat, insociabilitat i agressivitat pròpies del liberalisme i de tota la modernitat; 

5) supervivència de la cultura i els sabers populars en les diverses esferes de l'existència, incloses les llengües vernacles; 

6) rebuig del centralisme, expressió del domini creixent de la gran urbs, Madrid, sobre els altres territoris, en particular l'univers vilatà, llavors tan important; 

7) negativa intel · lectual, emocional i vital al treball assalariat, tingut com a expressió molt letal de l'enviliment i deshumanització de les persones; 

8) rebuig de les cinquenes i matrícules de mar; 

9) en els territoris forals, adhesió a la institució foral, tinguda encertadament per manifestació històric-concreta de la pròpia identitat com a poble diferenciat, i com cosmovisió, cultura i idioma singulars; 

10) desdeny per les riqueses i desig d'una vida frugal, centrada en la satisfacció de les necessitats immaterials de l'ésser humà, el que està en aguda oposició amb el productivisme i consumisme liberal; 

11) repudi del despotisme constitucional i parlamentari, que es proposa "millorar" la situació de les masses sense comptar amb aquestes, el que conté l'afirmació que qualsevol mesura, per ser emancipadora, ha de resultar de l'acció popular, no de la dubtosa benevolència d'una minoria il·luminada i verbalment redemptorista que opera des de l'aparell de l'Estat, com era el liberalisme ".

L'autor arriba a la conclusió que el primer carlisme-organització va ser el conducte utilitzat pel poble per canalitzar la seva rebel·lió contra el liberalisme (que és, afirma, "un fanatisme d'importació"), constituït per unes classes mitjanes "mentalitzades per una ideologia liberal excepcionalment grollera, carrinclona i malvada, només atentes al creixement, al lucre i al gaudi ". Es produeix, en no existir una altra possibilitat de fer possible i duradora la rebel·lió, la "instrumentalització de l'aparell carlista per l'element popular". Una rebel·lió diferent en cada lloc, gradació descendent a partir dels territoris forals que reunien les 11 condicions abans apuntades fins als llocs en els quals "els béns comunals eren de poca significació", en què el treball assalariat estava mes implantat i la "ideologia individualista era mes pròspera", passant, afegim per la nostra part, per territoris en els quals sense reunir la totalitat dels condicionants abans apuntats si existia el catalitzador d'una forta i mantinguda consciència" nacional ".

Però per a Félix Rodrigo Mora el poble, en definitiva, es va equivocar perquè no es va marcar com a fonamental l'objectiu d'aconseguir "una societat lliure i democràtica, sense liberalisme i sense les jerarquies del carlisme". Les jerarquies, la gran xacra patida pel carlisme. 
Les militars, que eren iguals en tots dos bàndols (destaca el fet de les fàcils acomodacions dels comandaments en l'exèrcit contrari en les períodes de "entreguerres") i, al capdavall, també la monarquia, les persones reals, que en les dues ribes pertanyien a un mateix estament ideològicament identificable amb l'Antic Règim. 
Aquell impuls desbordant de què parlava Unamuno, i que aquí també es reconeix des de la visió anarquista, havia passat de servir d'una primera organització a estar controlat pels mateixos instruments d'explotació que, com un bifront Janus, liberals i jerarquia carlista, va aconseguir el seu cúspide, la seva devastadora realització després d'una trajectòria centenària, el 1936.

(*) "Naturaleza, Ruralidad y Civilización"
Félix Rodrigo Mora
Editorial Brulot
Madrid 2008


Font: El Federal n34

Read more »

divendres, d’octubre 17, 2014

Presentació de l'últim llibre de SAR Maria Teresa a Parma

Com cada any, durant l'últim cap de setmana de setembre, es van celebrar a Piacenza i Parma els actes i trobades de l'Associació de Cavallers de les Ordres Dinàstiques, amb l'assistència de la Família Borbó Parma. Aprofitant aquesta celebració, en el matí de dissabte passat, 27 de setembre, es va programar a la mateixa ciutat de Parma la presentació de l'edició francesa de l'últim llibre de la infanta Maria Teresa ("Les Bourbon Parme, uneix família engagée dans l'histoire" l'edició espanyola es va publicar amb el títol de "Así fueron, así son"). L'acte es va celebrar el marc històric i acadèmic de la sala Maria Luisa de la Biblioteca del Palazzo della Pilotta, antiga residència de la Casa Ducal de Parma. D'esquerra a dreta: SAR Carles Xavier de Borbó Parma, SAR Maria Teresa i el Comte Orazio Zanardi


SAR Carles Xavier de Borbó Parma, titular de la Dinastia Carlista i Duc de Parma, va presidir la reunió. Assistir, així mateix, els seus tres germans Jaume, Margarida i Carolina. De les Espanyes, com ja és habitual, s'havia desplaçat un grup d'amics i carlins, arribats des d'Euskadi, Madrid, Catalunya i País Valencià. 

En la primera intervenció, Sabina Magrini, directora de la Biblioteca, ha destacat que es tracta d'un llibre de "impegno", de compromís. D'una família que, des del passat, té una perspectiva de i en el futur. Va recordar la importància del Pacte de Família del '700 (segle XVIII) regnant els Borbons, que va garantir la pau durant 30 anys. 

El professor Marzio Dall'Acqua, exdirector de l'Arxiu de Parma, va indicar el destacat protagonisme del moviment carlista en la història d'Espanya. Va assenyalar, en SAR Maria Teresa, el suport incondicional que sempre va prestar al seu germà SAR Carles Hug i "el lliurament i dedicació de tota una vida de compromís i devoció a la causa carlista". 

SAR Maria Teresa, en la seva intervenció, va agrair a tots els que han fet possible la presentació del seu últim llibre a Parma. Les seves pàgines aspiren a ser un testimoni de la llibertat i, també, del compromís i l'exemple del seu pare, SR Xavier, i el seu germà, SAR Carles Hug, amb el qual se sentia molt unida, a més de ser el seu col · laboradora. Va acabar la seva intervenció recordant les paraules d'un personatge de Fiódor Dostoievski, el Gran Inquisidor, que increpa a Déu, perquè ha regalat a l'home la llibertat: un do enverinat que li permet ser el creador del món. SAR Xavier i SAR Carles Hug, va ressaltar la senyora Maria Teresa, van usar la seva llibertat, el regal de Déu, en l'aventura del Carlisme, com un servei a les Espanyes. 

Va intervenir, finalment, SAR Carles Xavier. Sensiblement emocionat ha assenyalat que, per a ell i per als seus germans, SAR Maria Teresa és un testimoni d'una vida dedicada a una gran causa. Que els seus escrits també reflectien el pensament del seu pare. Va recordar que la seva tia havia escrit no només aquest llibre, sinó, a més, vuit, però que per a ell i per als seus germans la seva pròpia tia era el primer llibre, el més important, el gran exemple a seguir.

Read more »

S.A.R Carles Xavier I

S.A.R Carles Xavier I
carlistescat@gmail.com

Pàgines