• Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

Carlistes Catalans

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dimarts, de desembre 30, 2014

Oposició a l'estat franquista i evolució ideológica (1968-1975)

El 20 desembre 1968 Franco va expulsar del país a  Carles de Borbó Parma, dies més tard faria el mateix amb el seu pare Javier i dues de les seves germanes. Els titulars de la dinastia carlina van ser acusats d'estrangers que s'havien ficat en la política espanyola. En 1936 quan Xavier de Borbó Parma va ordenar als requetés que s'unissin al moviment militar contra la República ningú ho va considerar estranger. La raó que va donar el govern al ser interpel · lat a les Corts pels quatre procuradors carlistes va ser que  Xavier i  Carles presidir un acte polític al monestir de Valvanera en què «van incórrer en manifestacions contràries a l'ordre públic que fregaven facultats potestatives del Poder estatal».

El Carlisme va respondre amb responsabilitat a aquest acte dictatorial i va denunciar la provocació que suposava com una oberta incitació a una escalada de violència, advertint al govern que no confongués la sensatesa i la responsabilitat amb la debilitat. Tancada la via legal que s'iniciés uns anys abans el carlisme va tornar a la il · legalitat. Però en l'oposició sempre va estar, malgrat els intents fallits de col · laboracionisme per alguns dels seus membres que successivament abandonarien el carlisme o serien expulsats del mateix.

El primer enfrontament entre Franco i el carlisme va ocórrer el 20 de desembre de 1936. Aquest dia les milícies van ser unificades i subjectes al Codi de Justícia Militar i Fal Conde, cap delegat de la Comunió Tradicionalista, va haver d'exiliar-se a Portugal davant l'amenaça de ser afusellat, acusat d'intentar donar un cop d'estat contra Franco. La veritable causa va ser la intenció de Fal Comte d'organitzar una acadèmia militar per a la formació d'oficials dels terços de requetès. Consultat Franco en això no va oposar cap objecció. La seva actitud va canviar el 19 de desembre després de la seva entrevista amb el desprestigiat excap carlista Comte de Rodezno, més tard ministre de Franco i membre del Consell Privat de Don Joan de Borbó. A l'abril de 1937 Franco va completar la maniobra d'anul · lació del carlisme, com a força política i militar, amb una mesura política, el decret d'Unificació i una mesura militar, la reorganització de les brigades navarreses col · locant al capdavant d'elles caps africanistes i barrejant els batallons de requetés amb altres d'una altra procedència que els desbordessin quantitativament de manera que no es poguessin revoltar. El carlisme va perdre la seva força militar i, alhora, els seus locals, la seva premsa, tota la documentació i altres mitjans materials.

Els pocs carlins que van acceptar la unificació Rodezno i ​​el seu grup (que farien compatible la seva lleialtat a Franco i a don Joan de Borbó) i alguns de procedència integrista van ser expulsats de la Comunió Tradicionalista per Xavier de Borbó que va qualificar de «faccioses» les maniobres de Rodezno per sumar-se a la Unificació. Més tard Xavier seria expulsat d'Espanya després d'haver entrevistat amb Franco al qual va manifestar la total discrepància de (carlisme amb la Unificació i els rumbs totalitaris de caràcter nazi del nou estat. L'octubre de 1937 es van succeir nombroses detencions de carlins a Burgos, Sant Sebastià, Vitòria i Pamplona per les manifestacions antifranquistes organitzades per l'AET (estudiants carlins) el dia 12 «Festivitat de la Raça».


El clima d'enfrontament i d'oposició va continuar: tancament de cercles carlins (a Barcelona i Pamplona hi va haver trets entre la policia i els carlistes), successives denúncies de caràcter feixista i de la corrupció de (règim, negativa dels carlins a allistar-se en la Divisió Blau, intent de crear una unitat carlista que combatés al costat dels aliats, col · laboració amb la resistència francesa per passar informació a Anglaterra, i la mateixa participació del senyor Xavier en la resistència (detingut pels alemanys va ser acusat de comunista i empresonat a Dachau) .

La repressió també va ser contínua: detencions, empresonaments, desterraments, prohibicions i multes. En 1. 942 va tenir lloc l'atemptat de Begoña organitzat per la jerarquia falangista.

En finalitzar la segona guerra mundial, un cop alliberat i restablert don Javier, aquest va declarar que, en cas d'una nova guerra civil, els carlins no lluitarien en el bàndol franquista.

La tancada oposició del carlisme, la seva total negativa a participar en la construcció del nou estat, la intransigència de la seva direcció va canviar a finals dels cinquanta. Es va iniciar així una nova etapa política mal anomenada col · laboracionista, en la qual el carlisme va intentar lluitar pels seus objectius utilitzant la via legal en la mesura que això fos possible.

Es pretenia, en primer lloc, trencar el cèrcol de silenci per donar a conèixer el programa carlista, reorganitzar les seves estructures, i promocionar la seva dinastia. La moderació seguida va tenir com a resultat la reorganització del carlisme i l'existència d'un clima, no exempt de friccions de semitolerancia mútua. Els carlins van poder obrir nous cercles i comptar amb dues organitzacions legals, la xarxa de Cercles Culturals Vázquez de Mella, autoritzada en 1 960 comptava amb 59 delegacions a 1962, i la Germandat Nacional d'Antics Combatents de Terços de Requetés, autoritzada el 1962. Però les friccions i les tensions van anar en augment a partir de 1965. El carlisme no deixava d'afirmar que la seva actuació política en el marc de la legalitat no tingues més fi que la democratització de l'estat per la via pacífica: declaració del senyor Javier de gener de 1965, congrés de l'AET al febrer, congrés del MOT (obrers carlins) al novembre, en Montejurra es fa una afirmació de principis democràtics i es demana que es socialitzin els monopolis, al juliol a l'Aplec de Vila-real dels Infants que va comptar amb una assistència de 9.000 persones un dels oradors intercala en el seu discurs algunes cites de Marx. Aquest acte i el de Durango van ser els més multats aquest any, un dels oradors va passar al TOP.

El 1966 la situació es va endurir, la policia per ordre del ministre de la Governació va suspendre, mitjançant l'ús de la força, el Congrés Nacional Carlista. Es va fer una declaració en la qual es va afirmar estar a l'oposició; El Món (14 de febrer) va informar del que havia passat, en una nota a part va informar que els estudiants carlins havien fet front comú amb socialistes i democristians en els últims incidents universitaris. Un mes més tard l'AET de Catalunya participaria en la constitució del SDEUB; el primer full volant informant a la població de Barcelona sobre l'actuació policies a «la Caputxinada» aparèixer el 10 de març i anava signada per l'AET, s'hi denuncia les maniobres del govern en contra dels principis de llibertat i democràcia «propugnats sempre pel carlisme »i els mètodes d'actuació nazi que Carrero Blanco i Alonso Vega han imposat a la policia. El grau de radicalisme polític i social en què s'havia situat l'AET és ben evident en els seus butlletins regionals; en un d'ells afirma «beneït sigui el comunisme que dóna suport a una vida més digna». Entre les prohibicions d'aquest any destaca la de Vila-real, comunicada el dia anterior, la policia va tallar carreteres i vies d'accés, els xocs entre policia i carlins es van succeir durant tot el dia. El discurs d'un dels oradors s'anava a referir a la petició de furs per al País Valencià, llibertats democràtiques per a tot el poble espanyol, i cessament de les repressions polítiques. A l'acte de Montejurra assisteixen per primera vegada un grup d'observadors de partits d'esquerra; els oradors van demanar ajuntaments democràtics i sindicats lliures, demanen també que es posi fi al càstig imposat a Biscaia i Guipúscoa mitjançant la devolució de les competències forals als seus diputacions.

Respecte a la seva organització interna, en els anys anteriors a l'expulsió d'1 968, el tret més acusat és el continu canvi en els seus dirigents i en les estructures organitzatives amb la finalitat d'aconseguir una estructura organitzativa unificada i democràtica capaç d'adaptar-se ràpidament a una situació d'il · legalitat i clandestinitat.

Es van anul · lant a aquells que són partidaris de passar de la moderació a la col · laboració amb el règim. Els canvis més significatius són el cessament de Zamanillo en 1962 com a secretari general, el de Marquez de Prat en 1965 com Delegat Nacional de Requetés, i la dimissió de José María Valiente a finals de 1967 com a Cap delegat conscient que se li ha reduït el poder de mica en mica.

En el Reglament de Règim Intern aprovat el 1963 s'assenyalen com a òrgans de govern de la Comunió Tradicionalista: a) la Prefectura Delegada amb la Secretaria General, b) la Junta Nacional, c) el Consell Nacional. Els dos primers òrgans són de nomenament regi. La Secretaria General coordina les vuit organitzacions en què s'estructura el carlisme. De totes dues són legals, la Germandat d'Antics Combatents (50.000 afiliats en 1966), i la xarxa de Cercles Culturals Vázquez de Mella, que es regeixen pels seus propis estatuts, a més dels Cercles Vázquez de Mella ha altres de diferent denominació ( el 1968 el president de la Junta Suprema afirmar que el carlisme comptava amb prop de 300 cercles a tot Espanya).

Les sis organitzacions són: Requetés, AET, Cultura i Difusió, Margarides i Pelayos, Acció Social, i Hisenda. No existeix cap organització específicament juvenil a nivell estatal, els joves s'integren en l'AET, en els requetés, o al MOT (Moviment Obrer Tradicionalista creat el 1965). Exceptuant Hisenda les cinc organitzacions compten amb un delegat Nacional, Requetés i AET gaudeixen de plena autonomia i compten amb una estructura pròpia a tots el nivells. Aquesta situació començarà a canviar en 1965 amb la creació de la Junta de Govern i del Moviment Obrer Tradicionalista. El 1966 es produeixen diversos canvis amb la finalitat de crear una estructura més eficaç i simplificada, donant als caps polítics provincials més autoritat i fent d'ells els únics responsables de l'activitat política en tots els ordres. Aquests canvis van ser: 1) dissolució de les delegacions Nacionals i Regionals de Requetés, AET, MOT, i Margarides, 2) dels caps provincials dependran totes les organitzacions, 3) en substitució de les Delegacions Nacionals es creen els Consells Assessors de Requetés, MOT, Universitari, Margarides, i de la Prefectura Delegada. A la pràctica aquests canvis van suposar la desaparició de l'organització de Requetés, inservible per lluita política, i la pèrdua del control del carlisme per part de Valent. El poder reial estarà ara a la Secretaria General. La AET i el MOT seguiran organitzant els seus propis Congressos Nacionals, encara que van perdre l'autonomia organitzativa.

1968 serà una any de notable activitat carlina tant en el seu aspecte extern com intern. Als actes que anualment se celebren, Montejurra, Montserrat, Quintillo, Begoña, lsusquiza, Haro, Caminreal, Tres Roures, Vila-real, etc, se sumen, entre altres, els celebrats a Palma de Mallorca, Burgos, Valladolid, Llíria, Zarauz , Sant Toribio de Liébana i Valvanera. D'ells, un supera els cent mil assistents, dos dels vint mil i un els deu mil. Com a característiques d'aquests actes assenyalem que són autoritzats, l'autorització la sol · licita la Germandat d'Antics Combatents de Terços de Requetés, entitat que formalment organitza l'acte, o la junta directiva del cercle local corresponent, una part dels actes sol estar dedicat als antics combatents als quals se'ls solen imposar condecoracions carlistes, motiu aparent de l'acte (encara que de vegades fa l'efecte que es pretén reorganitzar), els oradors solen centrar la seva exposicions en els següents punts: lleialtat a la dinastia carlista, denúncia l'immobilisme polític del règim, l'esperada obertura amb la promulgació de la llei orgànica de l'Estat ha estat una farsa, el carlisme no té més fins que els estrictament polítics, necessitat d'implantar el sufragi universal per l'elecció de tots els càrrecs públics, defensa d'una estructura federal de l'estat, necessitat de constituir el carlisme amb un moviment renovador o revolucionari ja que els programes han de ser adaptats a les necessitats històriques, cal construir una Espanya sense classisme social, canvi revolucionari en les estructures agràries, participació dels treballadors en els consells d'administració de les empreses (cogestió).

En l'aspecte intern s'organitzen dos grups d'activitats, els cursets per a la promoció de la joventut carlista i els cursets per a la formació de dirigents del MOT. Els primers s'organitzaven en règim d'internat durant tres o quatre dies en grups de quaranta assistents, desenvolupant tres grups de temes: socioeconòmic, organització del carlisme i l'acció política. En ells s'incideix en que la fi del carlisme és conquerir el poder, el carlisme prefereix la república abans que la instauració de la monarquia alfonsina capitalista i aristocràtica, el moviment de les comissions obreres està creant a Espanya una veritable consciència social, la causa fonamental de la crisi del règim és la seva immobilisme polític. A aquests cursets, almenys, van assistir uns mil joves carlins.

El temari dels cursets del MOT se centra fonamentalment en la necessitat per part dels treballadors de superar les estructures liberalcapitalistas emprant tots els mitjans al seu abast «sense altre límit que la llei de Déu». La socialització que es propugna no es limita al nivell econòmic sinó que s'estén a tots els camps de l'activitat social. Cal destacar que l'argumentació que s'utilitza per atacar el sistema capitalista és bàsicament religiosa: l'explotació de l'home per l'home trenca els plans de Déu, el sentit de la història és que la classe obrera en construir la nova societat restaura el pla de Déu. L'única crítica que es fa al marxisme en aquest temari és que hi hagi renegat de ser un moviment genuïnament obrer i que estigui dirigit per intel · lectuals burgesos.


La resposta del règim davant aquesta situació no es va fer esperar, el primer acte que estava programat per a setembre a Covadonga va ser prohibit al · legant raons sanitàries i arquitectòniques, i fins i tot posant en dubte la representativitat com a Delegat regional d'Astúries de la Germandat d'Antics Combatents de la persona que va sol · licitar l'autorització. El mateix cap provincial de Sanitat de Madrid que va autoritzar l'exhumació de les restes de Mella la va suspendre 12 dies més tard. El dos de setembre el director general d'Arquitectura es va traslladar a Covadonga i va paralitzar les obres de perforació. El Sr Arquebisbe va acceptar aquesta mesura quan cinquanta dies abans la va autoritzar oralment, obtenint després el permís per escrit de la secretària Cancelleria de l'Arquebisbat. La comunicació del governador civil va ser contundent: «No havent trasllat de les restes, no pertoca la celebració dels actes per als quals sol · licitava autorització». Tot i la prohibició el dia vuit es va celebrar un acte polític a Cangas de Onís amb més de dos-cents assistents.

El 15 de desembre va tenir lloc l'acte polític al monestir de Valvanera presidit per Xavier i  Carles, entre els assistents hi havia més de dos centenars d'oficials de Terços de Requetés. En aquest acte es va reconèixer a la Rioja com a regió del País Basc-Navarro en l'estructura organitzativa territorial del carlisme, es va criticar durament el règim, i es va denunciar el pas enrere que significava l'Estatut Orgànic del Moviment.

L'expulsió dels Borbó Parma va succeir la setmana següent. Hi va haver manifestacions de protesta a les principals ciutats espanyoles. A Pamplona 12 policies van resultar ferits durant els enfrontaments i es van efectuar diverses detencions. A Bilbao la policia va disparar per poder detenir a diversos carlins. A partir d'ara no es demanarà cap tipus d'autorització per als actes polítics que s'organitzin. D'aquests actes, principalment Montejurra, Quintillo i Montserrat, sortiran dures condemnes públiques contra el règim i es donaran a conèixer les noves formulacions dels principis ideològics carlins i la línia tàctica.

Aquestes noves formulacions es realitzaran en els tres Congressos del Poble Carlista celebrats durant aquesta etapa. El Congrés es concep com el suprem òrgan del partit. Es constitueix amb els compromissaris elegits en les assemblees populars Carlistes el cuales són portadors del mandat imperatiu d'aquestes, no podent-se prendre acords sobre qüestions que prèviament no s'hagin debatut en les mateixes. Posteriorment han de donar compte de la seva gestió al Congrés davant l'assemblea que els va triar. En el primer d'ells celebrat al desembre de 1970, Javier exposa en un document, potser el més important de la recent història del carlisme, l'estat en què es troba l'evolució ideològica del mateix i el seu pensament sobre la Revolució Social, el Pacte, el Poder, la Llibertat, les estructures de la llibertat i la Monarquia.

En el tercer Congrés (juny de 1972) el Partit carlista es defineix com un partit de masses, de classe, democràtic, socialista i monàrquic federal. Per Revolució Social entenen una radical transformació de les estructures socials i de la mentalitat heretada del capitalisme burgès, que ha de conduir a la democràcia econòmica on els mitjans de producció estiguin controlats per la societat.

La tendència més a l'esquerra del partit (Forces Actives Revolucionàries Carlistes) va celebrar el seu propi Congrés al gener de 1972. En el document elaborat en aquest s'inclou un curt anàlisi sobre la història del carlisme en què es defineix el sentit històric d'aquest com la defensa de les llibertats i reacció popular contra la burgesia ascendent, afirmant que, en estar el carlisme compost majoritàriament per persones de poca cultura i escassa formació, ha estat manejat i controlat per «il · lustres cacics» mitjançant la manipulació del fet religiós. Afirmen que es consideren com no monàrquics ni dinàstics i qualifiquen de circumstancial el fet que en la direcció del Partit Carlista hagi persones membres d '«una determinada família», fet que no s'ha de considerar com condicionament ni hipoteca cara al futur, alhora que manifesten la seva repulsa a qualsevol tipus de «culte a la personalitat».

Respecte a la meta estratègica, aquesta queda definida com l'estructuració de la Federació de Repúbliques Socialistes Ibèriques, incloent en el terme Ibèriques, a més dels pobles sotmesos a l'Estat Espanyol, els territoris peninsulars sotmesos a l'Estat Portuguès i els territoris basc i català sotmesos al Estat Francès. Tal Federació ha de formar en un procés d'integració voluntària dels diferents pobles, i s'ha d'entendre com un primer pas i un mitjà cap a un món socialista.

A partir de l'estudi de les resolucions dels Congressos, de les declaracions en els seus actes polítics, i de la seva propaganda, sintetitzem el projecte polític del Partit Carlista.

Com a principis rectors del projecte es presenten la llibertat política i la justícia. La llibertat política s'entén com la llibertat social, la llibertat dels grups socials, que precedeix a la llibertat personal, no per restringir sinó per donar-li un sentit comunitari. Es reconeix per tant el principi d'autodeterminació dels pobles, però sense simplificar a la definició burgesa que l'ha reduït al dret a constituir-se en estats independents. La justícia no ha de conduir només a la redistribució dels béns materials, sinó també a la redistribuci6n dels béns de la cultura i la responsabilitat política. La democràcia s'ha d'estendre a tota l'activitat humana, i no restringís a l'emissió d'un vot en un moment donat.

El projecte és presentat com l'alternativa a la societat capitalista avançada que pot donar solució plena a les aspiracions i demandes dels treballadors, i definit com a socialisme d'autogestió global, basat en la decisió plena del poble en totes les decisions de la vida col · lectiva.

Com a condicions estratègiques imprescindibles per a la construcció de la societat socialista autogestionària s'assenyalen la transformació de la manera de producció i la transformació del caràcter de l'Estat.

La manera de producció socialista és definit per les següents característiques: a) propietat social dels mitjans de producció, b) administració dels mateixos pels treballadors que els exploten directament, c) consideració de l'empresa com a associació de productors amb drets iguals sobre les decisions i els beneficis independentment de la seva tasca concreta, d) planificació de l'economia en funció de la satisfacció de les necessitats reals de la societat.

Canviar l'estructura i el caràcter de l'Estat burgès significa concebre l'Estat Socialista com un instrument al servei de la voluntat del poble mitjançant la creació d'un triple sistema d'estructures de llibertats i participació comunitària, escalonades des del municipi a la Federació, que facin possible l'autogestió ideològica pels partits polítics de masses, l'autogestió econòmica i l'autogestió municipal i de les nacionalitats pel sistema foral-federal, on cada poder de qualsevol nivell compti amb facultats plenes per prendre decisions i resoldre problemes que afectin exclusivament al seu àmbit corresponent.

La Monarquia es concep com l'instrument que manté la unitat federal dins de la diversitat i pluralitat dels pobles. En ser socialista representava la garantia de la continuïtat revolucionària, i en ser federal actuarà d'àrbitre equilibrador de les diferents forces que lliurement integren la federació.

En la formulació de la seva línia tàctica el Partit Carlista rebutja l'alternativa de la democràcia formal, atès que aquesta significa el manteniment de les mateixes estructures socioeconòmiques del règim i, per tant, només un canvi en la manera de dominació del capitalisme en el qual la burgesia seguiria exercint la seva dictadura de classe mitjançant el seu control dels mitjans de producció i de comunicació. Proposa, doncs, dos tipus d'unió de les forces d'oposició. Un, l'aliança democràtica, unió àmplia de totes les forces democràtiques sense discriminació, basada en el següent programa mínim: enderrocament del règim feixista, establiment de les llibertats democràtiques, constitució d'un govern provisional on estiguessin representades totes les forces de l'oposició que garantís l'exercici d'aquestes llibertats durant el període constituent. Es deixa ben clar que s'oposarien a que tal aliança programés per endavant qualsevol solució sense la participació del poble, i que no renunciava a cap pressupost ideològic malgrat el risc d'haver d'enfrontar amb els seus aliats un cop aconseguits els fins de l'aliança. L'altre pacte, anomenat Front Democràtic Revolucionari incorporar-la a totes les forces socialistes.

El Partit Carlista va participar en la majoria de les plataformes de l'oposició constituïdes durant aquest període, incorporant-se a la Junta Democràtica d'Espanya al setembre de 1974, fent constar públicament la seva posició tàctica. Al gener de 1975 es retiraria de la mateixa per tres raons: 1) La direcció de la Junta està en mans dels grups burgesos que en formen part, 2) la Junta no ha modificat el seu caràcter centralista ja que segueix sense reconèixer el dret d'autodeterminació dels diferents pobles de l'Estat Espanyol, 3) La Junta no és un organisme obert ja que ha rebutjat l'ingrés en ella de forces i organismes que ho han sol · licitat.

També es va aclarir la seva posició respecte a les seves relacions amb l'Església Catòlica i l'opinió que tenia de la seva Jerarquia a Espanya. Declara que, encara compost íntegrament per catòlics, no és confessional, per la qual cosa no està compromès amb les opcions temporals de l'Església Jeràrquica Espanyola, sinó més aviat creu que aquestes no responen a un veritable sentir cristià. Considera la postura d'aquesta Jerarquia com ambigua i col · laboracionista amb el règim, col · laboració que no només ataca el principi de llibertat religiosa, sinó als principis de la pròpia Església Catòlica i del cristianisme; amb el seu suport moral, i el seu silenci davant els atropellaments i crims, l'Església s'ha constituït a l'església dels vencedors i no en la de tots.


Creiem necessari assenyalar que a l'interior del Partit Carlista es formaria una organització de caràcter molt radical en la seva actuació ja que efectuaria diversos atracaments a entitats bancàries ia empreses que es van mostrar intransigents en els conflictes laborals que hi ha hagut, cas de la fàbrica d'embotits Pamplonica SA d' Pamplona, ​​que va patir un intent el 2 de juliol de 1971. La finalitat d'aquestes accions, considerades com a accions de resistència i expropiacions, era clarament política, com afirmaria un dels membres d'aquesta organització (grups d'acció Carlista, GAC) en el Consell de Guerra que el jutjava, en primer lloc ajudar els exiliats carlins, després ajudar econòmicament als obrers de la fàbrica en aquells moments en vaga i en tercer lloc reunir fons pars3 el GAC. La primera acció coneguda va consistir en un llançament de fulls volants a la matinada del 7 al 8 de setembre de 1968 a les que es feien al · lusió a l'actuació de la Comissió organitzadora dels jocs florals de Sangüesa de nomenar reina dels mateixos a la filla del llavors Ministre d'Informació. Les seves accions més sonades van ser l'intent, frustrat, d'assalt al reemissor de Berberana amb la finalitat de connectar un aparell que permetés la interferència d'una cinta magnetofònica durant el discurs de cap d'any del general Franco (30-1 2-1 970) , l'assalt a Ràdio Requeté de Pamplona on es va col · locar una cinta magnetofònica que va ser escoltada durant sis minuts, contenia un manifest i l'himne carlista Guernicaco Arbola (2-5-71) i la col · locació d'un artefacte explosiu d'escassa potència en els tallers del diari El Pensament Navarro (23-8-71).

El règim més dels mitjans habituals de repressió, detencions, prohibicions, multes, embargaments, registres i tancament de locals, tortures, amenaces i condemnes de presó, va utilitzar el silenci, la desinformació, la calúmnia i va posar en marxa, successivament, diverses maniobres per crear un carlisme paral · lel obedient a les directrius de Franco i per confondre a l'opinió pública sobre la naturalesa política del carlisme i sobre les persones que, per voluntat dels carlins i d'acord amb les normes de successió tradicionals de la Monarquia Espanyola, eren els autèntics titulars de la legitimitat carlista. La maniobra es va provar amb un cert èxit en els anys quaranta presentant a Carlos d'Habsburgo (membre de l'organització austríaca de milícies anomenada Heimwher dirigida pel príncep Starhemberg) com a titular de la dinastia carlista. Les successives maniobres amb la col · laboració de personalitats tradicionalistes no van tenir tant èxit, servint algunes d'elles com a tema jocós en algunes de les publicacions carlines. Els successius fracassos d'aquestes maniobres i la frustració que va haver engendrar en el règim i en les «personalitats tradicionalistes» és, possiblement, una de les causes que van motivar l'última d'aquestes maniobres anticarlistas, «l'operació reconquesta» en l'acte de Montejurra de 1976, així com també la presa de Montejurra, Estella i els accessos a aquesta per les forces policials en 1 977.

Joaquín Cubero Sanchez

S.A.R Carles Xavier I

S.A.R Carles Xavier I
carlistescat@gmail.com

Pàgines