• Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

Carlistes Catalans

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

dimecres, d’agost 13, 2014

Federalisme per conviure

Hi ha qui creu que el tan modern Estat de les Autonomies pot confondre amb la tan desitjada per nosaltres solució federativa. Aquest Estat de les Autonomies propiciat per la majoria dels partits polítics té un origen centralista.

En la formació de l'Estat de les Autonomies s'ha partit de la base de l'existència d'un Estat central, amb plena autoritat sobre les diferents regions o nacionalitats.

Aquest Estat central sobirà va atorgant graciosament atribucions a les regions o nacionalitats, però retenint a la vegada aquelles altres atribucions que puguin deixar-lo en el seu poder.

O sigui, que l'Estat de les Autonomies està format per la voluntat d'un ens de nivell superior, el mateix Estat que va cedint competències als ens de nivell inferior com comunitats regionals o nacionalitats.

Per moltes competències que s'atorguen a les diferents comunitats o nacionalitats, fins i tot sent de forma total, cosa que dubtem succeeixi algun dia, és impossible que es pugui confondre l'Estat de les Autonomies amb una solució federativa.

I és impossible confondre l'Estat de les Autonomies amb una solució federativa perquè, com ja hem vist, l'Estat de les Autonomies neix per obra i gràcia del mateix Estat Central, i en canvi les solucions federatives han de néixer per obra i gràcia dels ciutadans de les diferents comunitats, nacions o nacionalitats que lliure i democràticament pactin la seva creació.

De cap de les maneres admetem que la solució federativa pugui decidir de dalt a baix. Si així ho féssim, estaríem renegant del propi FEDERALISME.

Les solucions federatives es creen i conformen per l'acord lliure i voluntari que hem anomenat PACTE. I en aquest PACTE, lliure i voluntari, és on s'especifiquen les competències que les diferents comunitats territorials comprometen i atorguen a l'ens federatiu.

Tota aquesta exposició no és, ni més ni menys, que l'aplicació d'un dels principis fonamentals del FEDERALISME, el que coneixem com a principi de subsidiarietat.

Fins aquí hem vist la diferència, millor diríem, l'abisme existent entre un ens federatiu i l'Estat de les Autonomies.

Els que llancen els seus anatemes en contra del FEDERALISME ho fan per por de perdre el seu poder, ja que aquest quedaria enormement repartit amb àmplia participació. Les forces que ostenten el poder no consenten de cap manera en perdre o reduir-lo. Per això la seva enemistat amb els sistemes federatius.

S.A.R Carles Xavier I

S.A.R Carles Xavier I
carlistescat@gmail.com

Pàgines